Orvosi helminthológia és protozoológia. "Pécs" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: Ft JANUÁR TARTALOM - PDF Free Download

Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat)

Az egészségügyi ágazatba tartozó fogtechnikus, fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, egészségügyi szakasszisztens hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztıszervi endoszkópos szakasszisztens szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg.

Ez a rendelet a kihirdetését követı 5.

mi a giardiasis kezelése pinworm listát

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. A szakképesítés OKJ-ben szereplı azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Egészségügyi szakasszisztens mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens 3. A képzés megkezdésének feltételei 2.

 • Gyógyszerek, amelyek eltávolítják a kalciumot a testből
 • Hogyan lehet gyógyítani a férgeket gyermekkezelés során
 • A paraziták szerkezetének tanulmányozása
 • Paraziták az emberi májkezelő szerekben

Szakmai elıképzettség - Általános laboratóriumi asszisztens, vagy - vegyésztechnikus, ha a szakképesítésnek megfelelı munkakörben dolgozik, vagy - gyógyszertári asszisztens, ha a szakképesítésnek megfelelı munkakörben dolgozik. Elıírt szakmai gyakorlat - Általános laboratóriumi asszisztens szakmai elıképzettség esetén 2 éves, vegyésztechnikus vagy gyógyszertári asszisztens szakképesítés esetén 3 éves mikrobiológiai szakmai elıgyakorlat.

Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni.

A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1.

A szakmai alapképzés idıtartama: - 2. A szakképzés egyéb adatai 3.

 1. Rendszer a test megóvására a parazitáktól
 2. "Pécs" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső
 3. "Kelemen Géza" - Országos Dokumentumellátó Rendszer Kereső
 4. Állattani Közlemények () | Arcanum Digitális Tudománytár
 5. Látták: Átírás 1 Protozoológia Parazitológiai vizsgakérdések Trypanosomatidosis általában 2.
 6. Теперь и девочки были верхом, затевалась какая-то новая игра.
 7. Biztonságos féregkészítmények az emberek számára
 8. Klinikai tünetek

A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések OKJ azonosító száma FEOR száma megnevezése Egészségügyi szakasszisztens: - citológiai szakasszisztens - elektronmikroszkópos szakasszisztens - hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens - humángenetikai szakasszisztens - klinikai laboratóriumi szakasszisztens - pulmonológus - allergológus szakasszisztens - transzfuziológiai szakasszisztens 5.

A munkaterület rövid, jellemzı leírása - A mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens tevékenységi körébe a kórházak, klinikák, rendelıintézetek, tudományos intézetek és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat laboratóriumaiban folyó diagnosztikus célú mikrobiológiai vizsgálatok önálló végzése és értékelése tartozik.

Orvosi mikrobiológia

A szakképesítés szakmai követelményei A foglalkozás során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz szorosan tartozó szakmai követelmények: 3 a bakteriológiai diagnosztikai munka végzése, b parazitológiai diagnosztikai munka orvosi helminthológia és protozoológia, c vírusdiagnosztikai munka végzése, d mikológiai diagnosztikai munka végzése, e immunológiai-szerológiai diagnosztikai munka végzése, f számítástechnika orvosi helminthológia és protozoológia.

A mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens legyen képes - a szakmai, etikai és jogi normákat betartani, - munkacsoportban dolgozni, - a munkatársakkal szakszerően, etikusan kommunikálni, - alkalmazni a laboratóriumi munkára érvényes minıségbiztosítási elveket, - a legfontosabb fizikai, kémiai alapfogalmakat, általános laboratóriumi mőveleteket, - élettani, kórélettani és biokémiai ismereteket alkalmazni, - gyakorlati tevékenysége során maximális biztonsággal, a fertıtlenítési, valamint munkavédelmi szabályok betartásával végezni munkáját, - a veszélyes hulladékokat szakszerően kezelni, győjteni.

A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1.

orvosi helminthológia és protozoológia mi gyógyítja meg mindenféle férget

Orvosi helminthológia és protozoológia szakmai vizsgára bocsátás feltételei - Szakmai elıképzettséget igazoló okiratok. Két évnél régebbi gyakorlati igazolás nem tekinthetı érvényesnek. A köztes vizsga írásbeli vizsga formájában történik az alábbi tantárgy követelményei és tananyagtartalmából: - immunológia-szerológia.

orvosi helminthológia és protozoológia

OM rendelet A hivatkozott rendelet A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészbıl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását kognitív ismereteita szóbeli vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság Írásbeli vizsgarész Az orvosi helminthológia és protozoológia vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg.

Posts navigation

Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerő feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell végezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a teljes tananyagot, a IV.

trichinella trichinosis

A feladatok megoldására perc áll a vizsgázók rendelkezésére Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsgafeladatokat a szakmai vizsgát szervezı intézmény állítja össze a szakmai és vizsgáztatási követelmények alapján és a szakmai vizsga elnöke hagyja jóvá.

Orvosi helminthológia és protozoológia gyakorlati vizsga helyét a szakmai vizsgát szervezı intézmény jelöli ki.

 • Pattanások férgekben gyermekekben
 • A klinikai mikrobiológia fogalma 2.
 • Tabletták férgek férfiak számára albendazol áron
 • JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: Ft JANUÁR TARTALOM - PDF Free Download
 • Neisser gonococcus kenet dekódolása
 • Mikrobiológia, immunológia, parazitológia (kézirat) | bookline
 • Bika szalagféreg tünetei
 • Kerekféreg tojások

A gyakorlati vizsgarész olyan munkaterületen klinikai demonstrációs egységben szervezhetı meg, ahol a képzés lényegi tartalmának megfelelı feladatcsoportok elláthatóak. A gyakorlati vizsga helye független a vizsgázó saját munkahelyétıl. A gyakorlati vizsga két részbıl áll: a Megelızı vizsgafeladat 20 munkanapon keresztül tartó, értékelt szakmai feladatok elvégzése.

Skip to content illetve a nem saját struktúrákat, mint amilyenek a baktériumok és paraziták, elpusztítja. A származékok molekuláris szerkezetének meghatározásához.

A vizsgázónak számot kell adnia arról, hogy a szakmai követelményeknek a gyakorlatban megfelel-e. A vizsgázó vizsgafeladatait két megbízott szakember megfigyelése mellett végzi. A gyakorlati vizsgán a vizsgázó problémamegoldó, szenzoros és verbális kommunikatív, együttmőködési, empátiás és logikai képességeit értékeli a bizottság Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által meghatározott tantárgyak integrált tételei, amelyet a kiadott tételsorösszesítı tartalmaz.

Részletes bakteriológia: - a baktériumok osztályozása és elnevezése, - az orvosi szempontból jelentıs aerob Gram-pozitív baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - az orvosi helminthológia és protozoológia szempontból jelentıs aerob Gram-negatív baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - anaerob baktériumok kóroki szerepe és laboratóriumi diagnosztikája, - a Mycoplasmatales, Chlamydiales és Rickettsiales rend legfontosabb orvosi helminthológia és protozoológia laboratóriumi diagnosztikája, - az emberi test normál baktérium flórája, - az egyes fertızések mikrobiológiai diagnosztikai lehetıségei.

Részletes protozoológia: - bélben és szövetekben élısködı amoebák laboratóriumi diagnosztikája, - bélben, húgyutakban, vérben és szövetekben élısködı flagellák laboratóriumi diagnosztikája, - vérben, szövetekben, bélben élısködı sporozoonok laboratóriumi diagnosztikája.

Klinikai tünetek

Részletes helminthológia; - bélben, szövetekben élısködı nematodák laboratóriumi diagnosztikája, - vékonybélben élısködı galandférgek laboratóriumi diagnosztikája, - szöveti larvalis cestodeák laboratóriumi diagnosztikája, - máj- bél- tüdı- vérmételyek laboratóriumi diagnosztikája. A szóbeli vizsgán a vizsgázó verbális kommunikatív, kombinatív és integráló képességeit méri a bizottság. A szakmai vizsga értékelése A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai gyakorlatból és szakmai elméletbıl kap osztályzatot.

pinworms gyomorfájás megtisztítja a testet lenmaggal a parazitáktól

Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen ig terjedı osztályzattal kell minısíteni. A gyakorlati vizsga osztályzatát megelızı vizsgafeladat ok ra és a vizsgabizottság elıtt végrehajtott feladat ok ra kapott érdemjegyek alapján kell megállapítani. Megfigyelési és értékelési szempontok: - munkaszervezés, - tevékenység kivitelezése, - ismeretek alkalmazása, - munkacsoportban való munkavégzés képessége, - dokumentációs tevékenység, - a munkaeszköz megválasztása, elıkészítésük módja és szakszerő használatuk, - megjelenés, viselkedés Elégtelen a vizsgázó gyakorlati vizsgája, ha - a követelményeknek csak nagy hiányossággal képes eleget tenni, - elméleti ismereteit a gyakorlatban nem képes alkalmazni, - önálló tevékenységre nem képes, - vizsgafeladatát irányítás mellett sem képes szakszerően kivitelezni, - a munkavédelmi szabályokat vizsgázáskor nem tartja be.

Protozoologia

Bármelyik gyakorlati vizsgarész érdemjegye elégtelen, a gyakorlati vizsga végsı osztályzata elégtelen. A szóbeli vizsgát egyetlen ig terjedı osztályzattal kell minısíteni.

orvosi helminthológia és protozoológia hogyan lehet a férgeket a legjobban kezelni

A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: - az írásbeli és a szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. OM rendelet alapján adható. EüM rendeletben közzétett intézmények jogosultak a szakmai vizsga szervezésére.

Lehet, hogy érdekel